eduonline.roedu.net

Pachete TIC

Baze de date

 • Cod pachet:
  PL-TIC-11-5
 • Număr ore:
  8 ore
 • Clasa:
  Clasa a 11-a

Momente conţinute:

 • Diagrama entităţi-relaţii
 • Entităţi - instanţe
 • Atribute
 • Unic IDentificator
 • Definirea relaţiilor
 • Reprezentarea grafică a relaţiilor
 • Rezolvarea relaţiilor many-to-many
 • Evaluare
 • Normalizarea
 • Forma normală 1 (NF1)
 • Forma normală 2 (NF2)
 • Forma normală 3 (NF3)
 • Evaluare - forme normale
 • Comenzi SQL. Comanda SELECT
 • Aliasul unei coloane
 • Clauza WHERE. Clauza DISTINCT
 • Ordonarea datelor
 • Funcţii numerice
 • Funcţii cu şiruri de caractere (1)
 • Funcţii cu şiruri de caractere (2)
 • Funcţii cu date calendaristice
 • Funcţii de conversie
 • Evaluare
 • Join - produs cartezian
 • Join - Equijoin (Natural Join)
 • Join - Selfjoin
 • Join - Evaluare
 • Join - Nonequijoin
 • Join - Outer Join
 • Gruparea datelor (1)
 • Gruparea datelor (2)
 • Gruparea datelor (3)
 • Subinterogări simple
 • Subinterogări multiple
 • Subinterogări - Evaluare