eduonline.roedu.net

Pachete Sociologie

Metodologia cercetarii sociologice

 • Cod pachet:
  PL-Soc-11-1
 • Număr ore:
  8 ore
 • Clasa:
  Clasa a 11-a

Momente conţinute:

 • Metodă şi metodologie
 • Factorii ce determină diversitatea metodologilor sociologiei
 • Rolul metodologiei în cercetarea sociologică
 • Metode de cercetare sociologică
 • Metode de culegere a datelor
 • Tipuri de observaţie
 • Experimentul
 • Componentele experimentului sociologic
 • Tipuri de experiment
 • Ancheta sociologică
 • Instrumente utilizate în ancheta socială
 • Chestionarul
 • Tipuri de chestionare
 • Sondajul de opinie
 • Opinia publică
 • Interviul
 • Tipuri de interviuri
 • Analiza documentelor sociale
 • Biografiile sociale
 • Monografia sociologică
 • Portofoliu virtual
 • Evaluare sumativă