eduonline.roedu.net

Pachete Matematică

Ecuaţii, inecuaţii şi sisteme de ecuaţii - Lecţii pentru recapitulare semestrială şi finală

 • Cod pachet:
  PL-Mat-8-7
 • Număr ore:
  2 ore
 • Clasa:
  Clasa a 8-a

Momente conţinute:

 • Introducere
 • Rezolvarea unor ecuaţii reductibile la o ecuaţie de gradul I cu o necunoscută
 • Metoda reducerii
 • Metoda substituţiei
 • Metoda grafică
 • O metodă practică
 • Rezolvarea unui sistem prin metoda reducerii ne poate induce în eroare?
 • Rezolvarea unor inecuaţii reductibile la o inecuaţie de gradul I cu o necunoscută
 • Rezolvarea problemelor cu ajutorul sistemelor de ecuaţii
 • Rezolvarea problemelor cu ajutorul ecuaţiilor
 • Rezolvarea problemelor cu ajutorul ecuaţiilor şi a sistemelor de ecuaţii