eduonline.roedu.net

Pachete Logică

Propoziţii compuse

 • Cod pachet:
  PL-Log-9-5
 • Număr ore:
  4 ore
 • Clasa:
  Clasa a 9-a

Momente conţinute:

 • Logica propoziţiilor compuse
 • Funcţii de adevăr - negaţia
 • Conjuncţia
 • Disjuncţia inclusivă
 • Disjuncţia exclusivă
 • Implicaţia
 • Echivalenţa
 • Proprietăţile operatorilor
 • Formule cu propoziţii compuse
 • Legi logice (tautologii)
 • Formule contingente
 • Formule inconsistente
 • Harta mentală a lecţiei
 • Aplicaţii
 • Test-Adevarat sau fals