eduonline.roedu.net

Pachete Istorie

Lumea postbelică şi problemele sale

 • Cod pachet:
  PL-IST-7-6
 • Număr ore:
  4 ore
 • Clasa:
  Clasa a 7-a

Momente conţinute:

 • Captarea atenţiei
 • Progresul tehnico-ştiinţific de-a lungul secolelor: reflectarea în tipuri de arme şi muniţii
 • Evoluţii tehnico-ştiinţifice la răscrucea dintre secole(sf. sec. XIX - încep. sec XX)
 • Armele noi din prima conflagraţie mondială
 • Diversificarea războiului aerian în prima conflagraţie
 • Al doilea război mondial-consacrarea noilor tipuri de arme
 • Un moment tragic al istoriei omenirii-folosirea bombei atomice
 • Ştiinţa şi tehnica în ansamblul Războiului rece
 • Dimensiunea militară a cuceririi spaţiului
 • Noi tipuri de arme în confruntările secolului al XX-lea
 • Iniţiativa de Apărare Strategică a SUA - o altă ipostază a confruntării Est-Vest
 • O noua ipostază a evoluţiei tehnico-ştinţifice: războiul informaţional
 • Evoluţiile tehnico-ştiinţifice şi ameninţările teroriste
 • Tehnologie şi misiuni militare în scopuri paşnice
 • Teste de evaluare
 • Activitate de consolidare a cunoştinţelor dobandite