eduonline.roedu.net

Pachete Biologie

Respiraţia aerobă

 • Cod pachet:
  PL-Bio-10-5
 • Număr ore:
  2 ore
 • Clasa:
  Clasa a 10-a

Momente conţinute:

 • Introducere
 • Structurile implicate în digestie şi rolul acestora
 • Relaţia dintre respiraţie şi alte funcţii
 • Etapele respiraţiei
 • Aspecte biochimice
 • Respiraţia ca producere de energie
 • Producerea şi depozitarea energiei
 • Corelaţia între fotosinteză şi respiraţia aerobă
 • Structuri respiratorii la plante şi animale
 • Substanţe implicate în fotosinteză şi respiraţie