eduonline.roedu.net

Bibliotecă de conținut educațional digital, pentru învățare

Lecţiile multimedia interactive din această bibliotecă, dezvoltate pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal românesc, sunt proiectate pentru a susţine procesul didactic desfăşurat atât online cât și offline, reprezentând un instrument ideal pentru activități de învățare remedială, mai ales în situația de izolare determinată de covid-19.

Toate aceste conținuturi digitale au fost dezvoltate între anii 2009-2011, în proiecte gestionate de Ministerul Educației Naționale: Sistem Educațional Informatizat, eȘcoală și Sprijinirea sistemului educațional special prin portal educațional dedicat.

Aceste conținuturi digitale au fost evaluate și validate de către Ministerul Educației Naționale, iar utilizarea lor este permisă liber și nerestrictiv.

Pentru că aceste lecții au fost dezvoltate în urmă cu 10 ani, pe tehnologii informatice specifice acelei perioade, facem următoarele recomandări:

  1. Pentru utilizatorii calculatoarelor cu sistem de operare Windows recomandarea este să folosească Internet Explorer.
  2. Pentru utilizatorii calculatoarelor cu sistem de operare MAC Os, conținutul este utilizabil adăugând un plug-in de Flash Player în browserul Safari.

Structura fiecărei teme este creată intuitiv, oferind accesul liber la orice moment de lecție.

Deși programele pentru învățământul primar și gimnazial au fost modificate în ultimii 10 ani, lecțiile ramân relevante și pot fi utilizate, integral sau parțial. Profesorul are libertatea să aleagă și să decidă în ce mod folosește aceste conținuturi.

Modul în care lecțiile au fost proiectate permite activităţi de explorare/căutare individuală a informaţiei şi de operare asupra ei, schimbul de informaţie şi cooperarea în rezolvarea unor sarcini de lucru, stimularea gândirii critice, oferind posibilitatea de adaptare la caracteristicile personale și la nivelul individual de cunoaștere. Toate acestea contribuie la a dezvoltarea competențelor cheie și la învățare durabilă, autentică.

Georgia, elevă, viitor Ministru al Educației

 

Această bibliotecă a fost generată din inițiativa experților din Proiectul privind învățământul secundar - ROSE și a fost construită și pusă la dispoziția școlii românești, prin voluntariat și generozitate, de specialiști din AARNIEC/RoEduNet, SIMAVI - Software Imagination @ Vision, Horvath&Partners și UMPFE.

Pentru probleme tehnice întâmpinate: continut.digital@therose.ro